Start experiment om mbo-opleidingen regionaal vorm te geven

Volgend kalenderjaar start een experiment waar mbo-instellingen de ruimte krijgen om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Binnen het experiment Ruimte in de regio krijgen instellingen meer ruimte voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma. Ze kunnen zelf – in samenspraak met werkgevers – opleidingen gaan ontwikkelen en ontwerpen. Deze opleidingen bestaan uit een landelijk deel, een regionaal deel en mogelijk een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs afstemmen op de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Dit doen zij samen met lokale werkgevers.

Binnen het landelijk deel van de opleiding vallen de wettelijke eisen en algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Hiermee is de nationale betekenis van iedere opleiding geborgd en kan een student met een diploma aan een geregionaliseerde opleiding overal in het land aan de slag als hij dat wil.

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken

De aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt versterken is nodig omdat de arbeidsmarkt in een steeds hoger tempo verandert. Daardoor veranderen ook de eisen die aan afgestudeerden worden gesteld. Zo wordt er steeds meer gevraagd van jongeren om proactief, ondernemend en flexibel te zijn. Het is belangrijk dat het onderwijs in staat wordt gesteld snel te kunnen inspelen op die veranderingen, zodat jongeren voldoende voorbereid kunnen worden op de beroepen van vandaag en de eisen die de arbeidsmarkt morgen aan ze stelt.

Ook dragen experimenten bij aan het versterken van het eigenaarschap over het onderwijs onder docenten en werkgevers. Als docenten en werkgevers meer te zeggen krijgen over de inrichting van het onderwijs, dan kan dit bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.