Nederland helpt ontwikkelingslanden met klimaatplannen

Nederland krijgt een nog prominentere rol in het helpen van ontwikkelingslanden bij de vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de aanpassing aan klimaatverandering. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag, samen met minister Carlos Manuel Rodríguez van Milieu en Energie van Costa Rica, het voorzitterschap van het NDC-partnerschap overgenomen van Duitsland en Marokko. Dat gebeurde tijdens de COP24, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Poolse Katowice.

Boeren aan het werk op een akker.

NDC staat voor Nationally Determined Contribution. Dat is de inspanning die elk land levert als bijdrage aan de in het Akkoord van Parijs afgesproken klimaatdoelen. Veel ontwikkelingslanden hebben op eigen kracht onvoldoende capaciteit en financiële middelen om de broeikasgassen terug te dringen of het land weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Via het NDC-partnerschap krijgen ze ondersteuning van andere landen en organisaties. Die kan bestaan uit het delen van kennis, het verbeteren van toegang tot financiering of hulp bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatactieplannen.

Collectieve inspanning

Minister Kaag: ‘Met Duitsland en Marokko als voorzitters is het NDC-partnerschap flink gegroeid. In de komende 2 jaar wil ik mij richten op het mobiliseren van financiering en het mogelijk maken van de uitvoering van de klimaatactie- en investeringsplannen. Dit wordt een collectieve inspanning van alle betrokken partijen. Ik kijk ernaar uit om samen met Costa Rica aan de wereld te laten zien dat de doelen van Parijs haalbaar zijn.’ 

NDC-partnerschap

Sinds de oprichting tijdens de klimaattop in Marrakesh (eind 2016) zijn 87 landen, 20 internationale instellingen en 9 maatschappelijke organisaties lid geworden. Het NDC-partnerschap helpt inmiddels in 38 ontwikkelingslanden bij het uitwerken en uitvoeren van klimaatmaatregelen. Zo heeft Costa Rica een investeringsplan voor hun NDC opgesteld en het nationale banksysteem voorbereid op het integreren van klimaatrisico's in investeringsbeslissingen. En Oeganda kon met steun van het NDC-partnerschap het tempo van klimaatmaatregelen opschroeven. Hierdoor zouden nationale doelen die voor 2030 waren gesteld al in 2020 kunnen worden gehaald.