Kabinet stelt nationaal plan NAVO vast

Het kabinet heeft ingestemd met het nationaal plan voor de NAVO. In het plan staat dat het kabinet in het voorjaar gaat bepalen waaraan extra geld uit de rijksbegroting wordt uitgegeven. De intentie is om, als onderdeel van die afweging, extra te gaan investeren in Defensie.  

Dreigingen

Extra investeringen in Defensie zijn noodzakelijk omdat de nabije veiligheidsomgeving instabieler is geworden. Er zijn meer dreigingen om rekening mee te houden en de dreigingen zijn ook complexer geworden. Europa moet bovendien beter in staat zijn om de eigen veiligheid te beschermen en daarvoor minder te leunen op de Verenigde Staten. 

Nationaal plan

Staatshoofden en regeringsleiders spraken tijdens de NAVO-Top van afgelopen juli af om nog voor het einde van dit jaar inzichtelijk te maken hoe zij tot 2024 hun defensie-uitgaven gaan verhogen. Met dit nationale plan geeft het kabinet gehoor aan deze afspraak. Al in 2014 is besloten dat de NAVO-bondgenoten hun defensie-uitgaven in tien jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) bewegen.

Minister Bijleveld: “Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om te investeren in Defensie. Dit is geen vrijblijvende intentie, want Nederland moet stappen zetten om een betrouwbaar bondgenoot te blijven.”

Vijf prioriteiten

In het plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in vijf prioriteiten: extra F-35 jachtvliegtuigen, uitbreiding van vuurkracht op land en op zee, versterking van de special forces en van het cyber- en informatiedomein. Deze prioriteiten dragen eraan bij dat de krijgsmacht sneller aanwezig kan zijn, krachtiger kan optreden en het optreden ook langer kan volhouden. Het uitgangspunt bij de prioritering is dat iedere euro die Nederland aan investeringen in Defensie besteedt, ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU. De prioriteiten komen ook ten goede aan tekorten in de NAVO en de EU.