Blok opent ziekenhuis in Irak: ‘Nederland zet in op wederopbouw na verslaan ISIS’

Nederland zet in op de veiligheid en stabiliteit in Irak en de regio, ook nadat ISIS militair is verslagen, stelt minister Blok tijdens zijn reis naar Jordanië en Irak. ‘Dat is nodig om te voorkomen dat ISIS opnieuw aan kracht wint.’

Sinds het begin van de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS in 2014 zijn successen geboekt. Bijna al het grondgebied dat ISIS onder controle had is heroverd. Meer dan 7 miljoen burgers zijn uit handen van ISIS bevrijd en ontheemden keren terug naar huis en pakken hun leven weer op.

‘De focus verschuift nu van het militair verslaan van ISIS naar de opbouw na de oorlog. Ook is het belangrijk ISIS-strijders te kunnen berechten. Veiligheid en stabiliteit zijn randvoorwaarden voor de volgende fase. Nederland zet in op intensievere banden met Irak en Jordanië. Daarom vind ik het belangrijk hier te zijn. Zodat we samen aan de slag kunnen met het verbeteren van de veiligheid.’ Deze samenwerking heeft al een vlucht genomen; zo organiseerden minister Blok en de Jordaanse Koning vorige maand al de internationale ‘Aqaba’-conferentie over terrorismebestrijding.

Stabiliteit

Een jaar geleden werd Irak bevrijd verklaard van ISIS. De Nederlandse inzet in 2019 zal zich richten op capaciteitsopbouw van de veiligheidssector van Irak. Ongeveer 70 Nederlandse militairen trainen op dit moment de Iraakse veiligheidstroepen, inclusief de Koerdische Peshmerga. Blok: ‘De meerwaarde van hun werk is groot. Door deze trainingen kan Irak in de toekomst in zijn eigen veiligheid voorzien.’ 

Ook in Irak heeft Nederland belang bij stabiliteit. Dat verkleint enerzijds de dreiging van terrorisme en het risico op een nieuwe stroom vluchtelingen, en vergroot anderzijds de kans op terugkeer van ontheemden. ‘Ik zie hier met eigen ogen hoeveel schade de terreur van ISIS achterliet. Nederland zal juist in deze nieuwe fase, waarin Irak weer kan opbouwen, het land helpen zodat de overwinning op ISIS duurzaam wordt. Dan kunnen ontheemden en vluchtelingen terugkeren naar hun thuis’, aldus Blok.

Minister Blok metselt een steen bij de heropening van het Fallujah Teaching Hospital
©BZ
Minister Blok metselt een steen bij de heropening van het Fallujah Teaching Hospital

Opbouw en herstel

De minister heropende tijdens zijn bezoek aan de Iraakse stad Fallujah een door oorlogsgeweld getroffen ziekenhuis. ‘In Fallujah is een enorme strijd geleverd tegen ISIS. Dit is het uiterste punt waar ISIS voet aan de grond kreeg, slechts tientallen kilometers van Bagdad vandaan. Fallujah was tot voor kort onbegaanbaar; dat dit ziekenhuis de deuren weer kan openen na een verwoestende aanslag van ISIS is veelzeggend over de fase waarin Irak zich bevindt.’

Nederland financierde met behulp van een ontwikkelingssamenwerkingsfonds de opbouw van het Fallujah Teaching Hospital en het herstel van de iconische brug over de Eufraat, waaraan Blok tijdens zijn bezoek aan Fallujah ook een bezoek bracht. Naast deze hulp, draagt ook de economische samenwerking van Nederland met de regio bij aan stabiliteit.

Vluchtelingen

ISIS heeft de afgelopen jaren miljoenen vluchtelingen op de been gebracht; in de regio en ook in Europa en Nederland zijn de gevolgen van ISIS merkbaar. Minister Blok bezocht in Jordanië een vluchtelingenkamp: ‘De landen rondom Syrië dragen een zware last. Let wel, bijna 1 op de 10 mensen in Jordanië is een Syrische vluchteling’. Nederland helpt door banen en onderwijs voor deze vluchtelingen te genereren, en bij te dragen aan gastgemeenschappen in Jordanië die de vluchtelingen opvangen.

Nederlandse F-16's

Nederland, Jordanië en Irak zijn allemaal lid van de coalitie tegen ISIS. Jordanië heeft de afgelopen jaren als gastland gediend voor de F-16’s die Nederland inzet in de strijd. De F-16’s staan op het punt terug te keren naar Nederland, hun termijn zit erop. Minister Blok bracht een bezoek aan de 150 Nederlandse militairen in Jordanië die binnen enkele weken huiswaarts gaan. ‘Deze mannen en vrouwen hebben een essentiële bijdrage geleverd in de vaak hardvochtige strijd tegen ISIS’, aldus de minister, ‘voor die inzet wil ik ze danken’.