Betere rechtsbescherming met wetswijziging WOZ

Zorgen dat alle belanghebbenden volgens de Wet waardering onroerende zaken goede rechtsbescherming hebben. Dat is het doel van een wijziging van de Wet WOZ waarover vandaag een internetconsultatie start die loopt tot 1 maart 2019. De voorgestelde wetswijziging is van belang als er sprake is van tegengestelde belangen.

Op grond van de Wet WOZ wordt een waarde toegekend aan onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden. Daarbij kunnen sommige belanghebbenden, zoals een verhuurder of een verkoper van een woning, een belang hebben bij een hogere WOZ-waarde. Voor andere belanghebbenden, zoals een huurder of eigenaar is juist een lagere WOZ-waarde van belang.

De huidige wet is niet voldoende ingericht op die tegengestelde belangen, die zich zo nu en dan voordoen in de praktijk. In de wetswijziging wordt voorgesteld om slechts één WOZ-beschikking per pand te hebben die voor alle belanghebbenden geldt. Dat leidt tot de mogelijkheid van één juridische procedure voor alle betrokkenen. Een definitief vastgestelde WOZ-waarde is dan voor iedereen bindend. Ook zijn er minder tussentijdse wijzigingen van de jaarlijkse WOZ-waarde mogelijk.

Naast de consultatie via internet worden de Raad voor de Rechtspraak, de VNG en de Unie van Waterschappen afzonderlijk gevraagd om hun mening te geven. Verder benadert het ministerie van Financiën een aantal gemeenten om de uitvoeringsaspecten van het wetsvoorstel in kaart te brengen.