Nieuw convenant voor duurzaam beleggen pensioenen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid om duurzaam te beleggen. Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekende minister Sigrid Kaag vandaag een convenant dat die samenwerking bevestigt.

Mensen vieren ondertekening pensioenenconvenant.

Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het klimaat. Om die invloed beter te kunnen inzetten, is meer inzicht nodig in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen en samenwerking met (lokale) partners.

‘Al met de eerste gesprekken over dit convenant was bij alle partijen de bereidheid om te komen tot een convenant groot’, aldus onafhankelijk voorzitter Jacqueline Cramer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. ‘Deze ondertekening is de eerste stap. Mooi als de partijen hun voortvarendheid vast kunnen houden in de uitvoering van de afspraken in het convenant.’

Deelnemers

Directeur Financiële Markten en plv. thesaurier-generaal bij Financiën Anita van den Ende en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees zetten ook hun handtekening onder het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Naast de meer dan 200 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, tekenden de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu en de vakbonden FNV, CNV en VCP de overeenkomst.

Acht convenanten ondertekend

Na de convenanten voor banken en verzekeraars is er nu dus het pensioenconvenant. Hiermee heeft de financiële sector de mogelijkheid om in tal van bedrijfssectoren Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) tot de norm te maken. Dat kan als cruciale hefboom fungeren in de overgang naar duurzame groei.

Eerder werden convenanten ondertekend in de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector. In totaal zijn er nu acht overeenkomsten. Gesprekken zijn nog gaande in onder meer de Natuursteensector, de Sierteeltsector en de Metallurgische sector. Bekijk een volledig overzicht van de convenanten.