Benoeming minister van Staat

De ministerraad heeft besloten de heer mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner voor te dragen voor benoeming tot minister van Staat.

De heer Donner was van 1 februari 2012 tot 1 november 2018 vice-president van de Raad van State. Daarvoor was hij minister van Justitie in de eerste drie kabinetten Balkenende, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende-IV en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte-I. Ook is hij onder meer lid van de Raad van State en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geweest.   

Minister van Staat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. De huidige ministers van Staat zijn de heer Korthals Altes, de heer Van Kemenade, de heer Van den Broek, de heer Tjeenk Willink, mevrouw Dekker, de heer De Hoop Scheffer en mevrouw Sorgdrager.