Voorkom verrassingen door de Brexit

Hoe blijven verse land- en tuinbouwproducten voor de Britse markt ook na de Brexit vers? Samenwerking is van groot belang voor ondernemers uit de Nederlandse agrosector om ervoor te zorgen dat verse producten, zoals tomaten en komkommers, ook ná het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) zo snel mogelijk bij de Britse klanten terechtkomen. Kom op tijd in actie en voorkom Brexitverrassingen voor uw bedrijf.

Het is voor (internationale) agro-ondernemers zaak om goed voorbereid te zijn op het vertrek van het VK uit de EU. Of u nu kweker, handelaar of transporteur bent, iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de Brexit. Bijvoorbeeld in de vorm van wachttijden bij de grens door extra administratieve eisen of mogelijke importheffingen die hun weerslag kunnen hebben op de export naar het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit als uitdaging

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept agro-ondernemers op om samen mogelijke scenario’s voor de Brexit in kaart te brengen. Want als na de Brexit ergens een knelpunt ontstaat in de keten van verse producten, kan dit gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Maak kennis met twee collega’s in de keten voor de export van verse land- en tuinbouwproducten. Zij vertellen hoe zij inspelen op de naderende Brexit, en de mogelijkheid van een no-dealscenario zonder duidelijke afspraken over de toekomstige relatie tussen VK en EU.

Tomatenexporteur Johan Vrijland van JNV Produce Marketing uit Maasdijk houdt zich bezig met de export van verse tomaten voor afnemers in het Verenigd Koninkrijk. “Brexit is geen bedreiging, het is een uitdaging”, aldus Johan Vrijland. Ook Marcus Post van transporteur DailyFresh uit Hoek van Holland onderstreept het belang van samenwerking rondom de Brexit: “Met elkaar moeten we zorgen dat we het versproduct in Engeland afleveren.”

Het VK als derde land

Door de Brexit bestaat de kans dat het Verenigd Koninkrijk een zogeheten ‘derde land’ wordt. Hierdoor krijgen agro-ondernemers mogelijk te maken met strengere eisen en complexere procedures voor de uitvoer van hun producten. Een situatie die vergelijkbaar is voor de handel met andere landen buiten de EU. Daarom is het belangrijk dat alle partijen in de versketen zich bewust zijn van de gevolgen die de Brexit kan hebben voor hun bedrijf, zelfs als u met toeleveranciers werkt. Breng mogelijke risico’s zo snel mogelijk in kaart, om Brexitproblemen te voorkomen.

Michiel van Veen van Royal Lemkes

Michiel van Veen van plantenexporteur Royal Lemkes.

'Alles doen wat mogelijk is'

Michiel van Veen is directeur operations and supply chain bij plantenexporteur Royal Lemkes in Bleiswijk. Hij is commercieel verantwoordelijk voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met een speciaal Brexitteam heeft hij zich voorbereid op alle mogelijke scenario’s: no deal, een harde Brexit en een zachte Brexit. "Ik zie Brexit op dit moment vooral als een logistiek probleem en niet als een commercieel probleem. Daarom hebben we goed gekeken naar hoe onze export verloopt naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie, zoals Noorwegen en Zwitserland."

"Ook hebben we negen maanden geleden een speciale internationaled ouanestatus aangevraagd, het zogeheten AEO-certificaat. Hierdoor verloopt de controle aan de grens mogelijk sneller. Ik weet nog niet wat het certificaat ons oplevert bij een Brexit, maar ik wil alles hebben gedaan wat mogelijk is."

"Wat ook spannend wordt, is welke invoer- en keuringseisen het Verenigd Koninkrijk gaat hanteren. Daarover is nu nog weinig bekend. Landen buiten de EU gebruiken allemaal andere criteria op het gebiedvan herkomst van planten, kwaliteit en bijvoorbeeld het type grond. Wat Engeland gaat doen is nog niet uit onderhandeld. Dat kan interessant worden, want een plant maken doe je niet in een dag."

Meer informatie

Laat u niet verrassen door de Brexit. Kijk voor meer informatie op brexitloket.nl/agro en/of informeer naar de laatste stand van zaken bij de betrokken keuringsdienst of bij uw brancheorganisatie.