Overlijden Koos Andriessen

Op 22 januari 2019 is Koos Andriessen op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was minister van Economische Zaken van 1963 tot 1965 (CHU) en van 1989 tot 1994 (CDA).

In zijn eerste ministerschap was Koos Andriessen het jongste lid van het kabinet-Marijnen. Hij was verantwoordelijk voor de oprichting van de Gasunie en de aanleg van het aardgasnet. In zijn tweede termijn in Lubbers III was hij de nestor van het kabinet. Onder hem werd onder andere een nieuwe elektriciteitswet van kracht. Hij was daarmee van grote waarde voor het ministerie.