Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Dr. B. (Bertholt) Leeftink wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 28 januari 2019.

Bertholt Leeftink was directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en interim directeur bij het Nederlands Investeringsagentschap. Daarvoor was hij loco-secretaris-generaal en directeur Algemene Politiek bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Eerder vervulde hij bij het ministerie van Economische Zaken de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Economische Politiek. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van Financiën. 

Bertholt Leeftink studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam en voltooide aan dezelfde universiteit zijn promotieonderzoek op het gebied van internationale monetaire economie.

De benoeming van de heer Leeftink is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.