Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. A. Kuijer, de heer mr. A. ten Veen, de heer mr. P.H.A. Knol, mevrouw mr. C.C.W. Lange, de heer mr. H.C.P. Venema en mevrouw mr. dr. H.J.M. Baldinger worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Aaldert ten Veen (52 jaar) is advocaat bij Stibbe in Amsterdam, Aldo Kuijer (58 jaar) is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, Peter Knol (49 jaar) is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam en gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Sandra Lange (52 jaar) is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, Hans Venema (60 Jaar) is staatsraad in buitengewone dienst en rechterlijk bestuurslid van de Centrale Raad van Beroep en Dana Baldinger (50 jaar) is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam.

De benoeming van de heer Kuijer gaat in op 15 februari 2019, van de heer Ten Veen en van de heer Knol op 1 maart 2019, van mevrouw Lange en van de heer Venema op 1 april 2019 en van mevrouw Baldinger op 1 mei 2019.