Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school

Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het vergroten van de invloed van de medezeggenschapsraad op de financiën, de medezeggenschapsraad helpt om een kritische partner te zijn.

Minister Slob: “Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ouders en leerlingen betrokken worden. Op dit moment hebben ouders, leraren en leerlingen via de medezeggenschapsraad niet voldoende te zeggen over de financiën van een school. Daarom pas ik de wet aan.” De wetswijziging moet op 1 januari 2021 in gaan.

Medezeggenschapsraad als kritische partner

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leraren en leerlingen meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft daarmee een belangrijke rol in een school. Als kritische partner kan het de bestuurder of schoolleider helpen de visie te scherpen, de koers te bepalen of bij te stellen. Door de wet te wijzigen krijgt de medezeggenschapsraad op dit punt meer te zeggen. De medezeggenschapsraad moet dan wel voldoende financiële kennis hebben. Daarom kan een medezeggenschapsraad gebruik maken van scholing en ondersteuning.