Reactie op AD-bericht Medewerkersonderzoek

Vanochtend is in het Algemeen Dagblad (AD) een bericht te lezen over het medewerkersonderzoek (MO, november 2018) op het bestuursdepartement van het ministerie van JenV. Het bericht concludeert dat medewerkers zich niet uit durven spreken en sommigen daarom zelfs ongewenst gedrag als seksisme niet of pas veel later melden.

Dit beeld is gebaseerd op de analyse van de open vragen die onlangs intern is gedeeld. Door alleen de aandacht te vestigen op de individuele beantwoording van open vragen in het MO doet de berichtgeving in het AD geen recht aan het totaalbeeld dat blijkt uit de onderzoeksresultaten. Juist op het gebied van samenwerking, sociale veiligheid en ongewenste omgangsvormen scoort het bestuursdepartement ruim voldoende.

Dat neemt niet weg dat sommige medewerkers nog niet in alle gevallen de positieve effecten ervaren van verbetertrajecten zoals JenV Verandert. Secretaris-generaal Siebe Riedstra: "Dat zijn belangrijke signalen die ons helpen om scherp te blijven. Ook voor die geluiden is ruimte om over door te praten en oplossingen met elkaar te bedenken. Gelukkig laat het totaalbeeld van het medewerkersonderzoek een positieve trend zien, die we graag vasthouden. We gaan door op de ingezette weg!"

De resultaten van het Medewerkersonderzoek 2018 laten zien dat medewerkers in algemene zin positiever zijn over de organisatie en hun werk dan in het voorgaande medewerkersonderzoek. Deze resultaten geven aan dat we op de goede weg zijn met programma's zoals JenV Verandert en het leiderschapsprogramma Columbus.