Minister Kaag: meer investeren in ontwikkeling van Niger

Nederland investeert de komende jaren meer in de duurzame ontwikkeling van Niger. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking richt zich daarbij op programma’s die armoede bestrijden, onderwijs bieden aan jongeren, en hen aan het werk helpen.

Ook steunt het kabinet projecten voor veilig en schoon water en initiatieven die jonge ondernemers op weg helpen met een bedrijfje. In totaal gaat het in vier jaar om een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro. ‘Op allerlei manieren proberen we mensen in Niger, in het bijzonder jongeren, enig perspectief te geven. Dat doen we door iets te doen aan de achterliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid’, zegt Kaag, die voor het eerst een bezoek aan Niger heeft gebracht.

Het West-Afrikaanse land is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De intensievere inzet in Niger past in de bredere inspanningen van Nederland in de Sahel-regio, die zich ook richten op conflictpreventie, veiligheid en stabiliteit. Daarbij werkt Nederland nauw samen met de VN, EU en maatschappelijke organisaties. Kaag sprak met hun vertegenwoordigers, autoriteiten van Niger, ging langs bij een grenspost bij Burkina Faso en een landbouw- en waterproject en ontmoette jonge ondernemers. 

De minister hecht veel belang aan toegankelijk beroepsonderwijs om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Kaag: ‘Dat geeft jongeren grip op hun leven en biedt een toekomstperspectief. Goed onderwijs is ook een effectieve methode om kindhuwelijken tegen te gaan en stappen te zetten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.’ 

Minister Kaag bracht verder een bezoek aan een opvangcentrum van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), waar ze sprak met vrouwelijke migranten. De IOM helpt Afrikaanse migranten die terugkeren uit vooral Libië en Algerije en op vrijwillige basis willen terugkeren naar hun land van herkomst. Ze zijn vaak getraumatiseerd. De IOM biedt hen psychosociale hulp aan en onderneemt in de woestijn ook reddingsoperaties om gestrande migranten op te halen en op te vangen. Kaag steunt dit werk met 12 miljoen euro.