Minister Schouten start regiotour met bezoek ZaanIJ

Op 14 februari brengt vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten een bezoek aan ZaanIJ waar zij  in gesprek gaat met bewoners over de voorstellen om de regio verder te versterken. Het bezoek aan ZaanIJ is tegelijkertijd de start van de regiotour waarin minister Schouten verschillende regio’s bezoekt waarmee een Regio Deal is gesloten. Het kabinet heeft 950 miljoen uitgetrokken voor de versterking van de regio.

In basisschool CBS Kleurenpracht spreekt minister Schouten met ouders en kinderen over de opgaven in de regio ZaanIJ. De Regio Deal zet in op het vergroten van ontplooiingskansen van kinderen vanaf jonge leeftijd. Aan de hand van een wandeling vertellen bewoners van de verschillende betrokken wijken over de plannen die gemaakt worden.

Minister Schouten: “Amsterdam kent een sterke economische groei, maar niet iedereen in dit gebied profiteert hiervan. Het is mooi om te zien hoe de regio hier aan wil werken. Door Amsterdam en Zaanstad aan elkaar te verbinden en te werken aan een groene en gezonde omgeving, maar vooral door met de scholen en andere partijen in de wijken kinderen vanaf jonge leeftijd perspectief te bieden. Morgen ga ik daarover in gesprek met bewoners en leerlingen.”

De opgave van ZaanIJ speelt zich af op het grensvlak van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam. De gemeenten en de provincie Noord Holland werken hier samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het versterken van het gebied. De uitdagingen hier liggen op het vlak van werkloosheid en opleidingsniveau, infrastructuur en problemen met leefkwaliteit, gezondheid en criminaliteit. Het kabinet reserveert 7,5 miljoen uit de regio envelop om samen met de regio aan de slag te gaan met deze uitdagingen.

Regio Deals

In Nederland zijn er meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals. Het kabinet trekt hier in totaal bijna 1 miljard euro uit. En daarbij in te zetten op de kracht die in regio’s aanwezig is. Vorig jaar zijn uit 88 ingediende aanvragen 12 voorstellen geaccepteerd. Deze worden dit voorjaar verder uitgewerkt tot een deal.  

Het bezoek aan ZaanIJ is de eerste in een reeks. Minister Schouten zal de komende periode aan verschillende regio’s een bezoek brengen om te praten over regionale uitdagingen en plannen om de brede welvaart te verbreden.