Benoeming lid van de Raad voor de Rechtshandhaving

De Rijksministerraad heeft mevrouw mr. Migdala Rose-Ann Clarinda benoemd tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving namens Sint Maarten. Zij volgt de heer mr. Franklin Richards op die eind 2018 de Raad verliet.

Mevrouw Clarinda studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie Internationaal en Europees recht. Zij werkte voor de Island territory van Sint Maarten, zowel als juridisch beleidsmedewerker als later als secretaris van de Raad van Advies. Ook werkte zij voor de Internationale Prinses Juliana Luchthaven, in juridische en algemeen leidinggevende functies.