Minister Schouten in gesprek over duurzame voedselproductie

Op 18 februari brengt vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten een bezoek aan Ede waar zij in gesprek gaat met agrarisch ondernemers over kansen in de regio op het gebied van duurzame voedselproductie. Het bezoek aan Ede is onderdeel van de regiotour waarin minister Schouten verschillende regio’s bezoekt waarmee een Regio Deal wordt gesloten. Het kabinet heeft 950 miljoen uitgetrokken voor de versterking van de regio.

In Lunteren gaat minister Schouten in gesprek over duurzame voedselproductie en het vraagstuk hoe gezond voedsel voor iedereen beschikbaar en betaalbaar kan zijn. Tijdens een rondleiding op een vooruitstrevend agrarisch bedrijf wordt toegelicht hoe deze ondernemer werkt aan fijnstof- en ammoniakproblematiek, dierenwelzijn en mestverwerking en daar een goed verdienmodel voor heeft gevonden.

Minister Schouten: “In deze regio is, door de aanwezigheid van twee universiteiten, veel kennis beschikbaar. Er wordt dan ook hard gewerkt aan innovaties rondom voeding en gezondheid. Daarbij wordt zowel naar de consument als naar de ondernemer gekeken: wanneer wordt het aantrekkelijk voor een bedrijf om aan de slag te gaan met duurzame voedselproductie? Maar ook: hoe zorg je dat gezond eten aantrekkelijk  en betaalbaar is, zodat consumenten het ook daadwerkelijk gaan eten? Maandag ga ik hier verder over in gesprek.”

In de regio FoodValley staat de transitie naar duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier, centraal. De duurzame productie van voedsel speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij is het belangrijk dat voedselproducenten een normale boterham kunnen blijven verdienen. Deze en andere opgaven worden door verschillende organisaties opgepakt: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley. Het kabinet reserveert € 20 miljoen uit de zogenoemde regio envelop om samen met de regio aan de slag te gaan met deze opgaven.

Regio Deals

In Nederland zijn er meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals. Het kabinet trekt hier in totaal bijna 1 miljard euro uit. En daarbij in te zetten op de kracht die in regio’s aanwezig is. Vorig jaar zijn uit 88 ingediende aanvragen 12 voorstellen geaccepteerd. Deze worden dit voorjaar verder uitgewerkt tot een deal.