Judith Sluiter Directeur Communicatie bij LNV

Judith Sluiter wordt met ingang van 15 maart 2019 benoemd als Directeur Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Drs. J. H. (Judith) Sluiter is vanaf 2015 plaatsvervangend Directeur Communicatie tevens Hoofd woordvoering en taalteam van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Eerder vervulde zij de functie van Hoofd Eenheid Communicatie NCTV, tevens plaatsvervangend hoofd bij het Nationaal Crisis Centrum en was zij zeven jaar werkzaam bij de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding).

Judith Sluiter studeerde Vormgeving & Communicatie aan de Ichthus Hogeschool en Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.