Aangiftecampagne 2019 van start

Vanaf vandaag doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018. Dit jaar hebben 8 miljoen mensen een uitnodiging ontvangen om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,3 miljoen ondernemers. Aangifte doen, kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Vul aan waar nodig

'Om het voor iedereen makkelijk te maken, hebben we ook dit jaar weer veel gegevens vooraf ingevuld’, vertelt Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. ‘Zo gaat het aangifte doen niet alleen sneller, het vermindert bovendien de kans op onbewuste fouten. We kunnen echter niet alles weten. Daarom moeten mensen de aangifte goed controleren en deze aanvullen waar het nodig is. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.’

Hulp bij aangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Maatschappelijke organisaties zijn van grote waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze organisaties hierbij, onder andere met een online kennisnetwerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht bij fiscaal dienstverleners. Het is verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op 1 van de locaties van de Belastingdienst.

Aangifte doen

Aangifte doen, is mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord op de meeste vragen. Als antwoord daar niet gevonden kan worden, kunnen mensen ook via sociale media of de Belastingtelefoon vragen stellen.

Campagne

Om belastingplichtigen te stimuleren om tijdig een juiste en volledige aangifte in te dienen, zet de Belastingdienst ieder jaar een campagne in. Dit jaar is die campagne meteen ook de start van een nieuw concept voor alle campagnes van de Belastingdienst. De kern hiervan is dat altijd voorop staat ‘voor wie’ de Belastingdienst het doet. Daarin worden burgers en ondernemers op een herkenbare en aansprekende manier aangesproken.

Persinformatie

Nadere informatie voor de pers is hier te vinden.