Nieuwe code voor claimstichtingen

De heer Van Delden, voorzitter van de commissie Claimcode, heeft vandaag de nieuwe zogeheten claimcode overhandigd aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming). Daarin staan regels voor organisaties die willen optreden voor een groep benadeelden in een massazaak. De oorspronkelijke claimcode stamt uit 2011. Doel is de kwaliteit en de transparantie van claimstichtingen via zelfregulering te bevorderen. De commissie Claimcode bestaat uit juristen die ruime ervaring hebben op het gebied van collectieve acties. 

Beeld: Robert Huiberts
De heer Van Delden, voorzitter van de commissie Claimcode, heeft vandaag de nieuwe zogeheten claimcode overhandigd aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming).

Een kwalitatief goede belangenorganisatie is beter voor de benadeelden en voor een goede afwikkeling van massazaken. Als belangenorganisaties volgens dezelfde principes werken, geeft dat consumenten meer zekerheid en bescherming. Het biedt meer houvast en inzicht als duidelijk is hoe bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur is geregeld en wat men doet om belangentegenstellingen te voorkomen en welke vergoedingen bestuurders krijgen. De nieuwe code besteedt ook aandacht aan hoe een organisatie moet omgaan met externe financiering. De herziening is tot stand gekomen met veel inbreng vanuit de praktijk.

De claimcode heeft in de afgelopen jaren steeds meer betekenis gekregen. Ook is er in de rechtspraak naar verwezen en zijn organisaties erop afgerekend als zij daaraan niet voldeden. De claimcode is een goede aanvulling op het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie dat onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen.