172 agenten beschikbaar in Amsterdam door efficiëntere arrestantenzorg

De arrestantenzorg in Amsterdam wordt gecentraliseerd van drie locaties naar één op het Justitieel Complex Schiphol. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kan hierdoor de arrestantenzorg overnemen van de politie. Hiermee komt 172 fte aan agenten beschikbaar om elders in te zetten in Amsterdam. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werkt, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, met betrokken partijen aan het uitwerken van dit voorgenomen besluit. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Beeld: ©Raad voor de Rechtspraak / Dirk Verwoerd

Het Justitieel Complex Schiphol huisvest nu al verschillende overheidsorganisaties en -functies, waaronder een beveiligde rechtbank en een Huis van Bewaring van DJI. Ook zijn er momenteel nog ruimtes ongebruikt die met deze beslissing worden ingezet voor het onderbrengen van de Amsterdamse politiearrestanten. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden; er hoeven bijvoorbeeld  minder ritten naar verschillende locaties gemaakt te worden en er is niet langer bemanning van drie aparte locaties nodig. Daardoor wordt het mogelijk dat DJI de arrestantenzorg overneemt van de politie. DJI kan daarmee doen wat zij als organisatie het beste doet.

Naar verwachting worden de eerste arrestanten voor het einde van dit jaar verplaatst naar het Justitieel Complex Schiphol. Dit is afhankelijk van de uitwerking van het plan, mede vanwege de organisaties die er nu zitten, het gereed maken van de ruimtes en het zorgen voor voldoende DJI-personeel op de locatie.

Minister Grapperhaus verwacht tussen nu en twee jaar de volledige 172 fte aan agenten beschikbaar te hebben. In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie is afgesproken dat ook de andere eenheden na verloop van tijd zullen meeprofiteren van dit voordeel voor de eenheid Amsterdam. Het is de bedoeling dat vanaf 2022 de overige eenheden een aandeel krijgen van 54 fte die dan van de volledige operationele sterkte van Amsterdam af gaat.