Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp

In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven. Met die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De inspanningen moeten ertoe leiden dat alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) de komende jaren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. En dat ook in de toekomst een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren wordt voorkomen. Staatssecretaris Blokhuis coördineert het nieuwe actieprogramma, in samenwerking met de ministeries van BZK, OCW, SZW en J&V, met de VNG en andere betrokken partijen.

Alle dak- en thuisloze jongeren een dak boven hun hoofd

Een tiental gemeenten gaat er voor het eind van 2021 voor zorgen dat elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. In deze ‘pilotgemeenten’ worden alle acties uit het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast.

Staatssecretaris Blokhuis: “We hebben onze samenleving nu zo ingericht dat er maarliefst meer dan 10.000 jongeren tussen wal en schip kunnen vallen. Dat kan zo niet langer. In de pilotgemeenten gaan we voor 100%, geen enkele jongere meer in de langdurige opvang of op straat. Dat is ambitieus, maar er is heel veel mogelijk. We moeten op tijd signaleren, de behoefte van individuele jongeren centraal stellen en goed samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus. Dan kunnen we dit echt voor elkaar krijgen. En als dit in een paar gemeenten kan, kan het ook in de rest van het land. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat binnen een paar jaar alle dak- en thuisloze jongeren zijn geholpen”.

Voor de pilots wordt gekeken naar een goede mix van gemeenten voor wat betreft grootte, geografische ligging en problematiek. De Rijksoverheid gaat actief bij gemeenten langs en deelt de ervaring en kennis uit de pilots. Daarnaast worden gemeenten en betrokken partijen aangemoedigd om de opgedane inzichten vooral ook onderling uit te wisselen. Zo kunnen alle gemeenten al tijdens de pilots aan de slag met de resultaten.

Voor elke jongere één aanspreekpunt

Pilotgemeenten gaan zorgen dat elke dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt: een regisseur die op alle levensgebieden passende ondersteuning kan geven. In veel gevallen moeten jongeren nu voor elke vorm van ondersteuning naar een ander loket. Jongeren ervaren dat vaak als een wirwar waarin ze het overzicht verliezen en partijen langs elkaar werken.

Blokhuis: “Jongeren zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ik vind het niet meer dan normaal dat we jonge mensen aan de hand nemen als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kijken mee bij het zoeken van een betaalbare woning, schuldhulpverlening, werk, een opleiding en goede zorg en ondersteuning. Zo verliezen we deze jongeren niet uit het oog; we laten ze pas los als de basis op orde is”.

Rijk zelf aan zet

Parallel aan de pilots worden er zowel op lokaal als op landelijk niveau diverse acties ondernomen. Daarbij is ook de Rijksoverheid zelf aan zet. De huidige regelgeving wordt kritisch bekeken en wanneer blijkt dat regels de ondersteuning van jongeren in de praktijk belemmeren, worden nieuwe afspraken gemaakt. Het Rijk treedt actief op wanneer signalen binnenkomen dat niet juist wordt omgegaan met het verlenen van een briefadres. Een briefadres is vaak onontbeerlijk voor bijv. het krijgen van een uitkering. En het Rijk stimuleert gemeenten om afspraken te maken met woningcorporaties over het reserveren van woningen voor deze doelgroep. Dit alles moet leiden tot een structurele verbetering van de hulpverlening, waardoor jongeren goed worden geholpen en ook in de toekomst wordt voorkomen dat nieuwe jongeren op straat terecht komen.

Participatie van jongeren zelf

Het actieprogramma is tot stand gekomen met input van verschillende ministeries, gemeenten, betrokken organisaties, jongerenplatforms en vooral ook van dak- en thuisloze jongeren zelf. De knelpunten zijn bekend – het is tijd voor actie.

Blokhuis: “De jongeren die ik heb gesproken komen met goede ideeën. Vaak is het gewoon een kwestie van gezond verstand. Ik wil de jongeren dan ook actief blijven betrekken; voor, tijdens en na dit actieprogramma. Zij kunnen beter dan wie ook aangeven of we nog steeds de juiste dingen doen. Samen met hen kijken we naar de beste oplossing voor hun situatie. Daar kunnen ze mij en de programmaorganisatie elke dag voor bellen.”

Lancering Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Arie, 20 jaar, vertelt:
In de zomer heb ik een psychose meegemaakt.
Dat was best wel heftig.
Ik dacht dat ik God was, zeg maar.

Sharon, 19 jaar, vertelt:
Ik had een relatie met iemand en toen ben ik daar bij in gaan wonen.
En dat is toen uiteindelijk fout gelopen.
Toen ben ik eigenlijk min of meer op straat terecht gekomen.

Kimberley, 29 jaar, vertelt:
Als kind heb ik heel wat traumatische ervaringen meegemaakt.
Ik heb al vanaf mijn dertiende in Jeugdzorg gezeten.
Toen ik 18 was heb ik helaas weer een traumatische ervaring meegemaakt.
Toen ben ik gestopt met school.

Arie vertelt verder:
Toen ik uit de psychose was kon ik nog wel bij mijn werk aan de slag, alleen in een wat rustigere keuken.
Dat vond ik niet zo heel leuk.
Toen ben ik iets meer gaan drinken en toen ben ik het huis uitgezet.
Omdat ik voor te veel spanningen zorgde thuis.
Dus zo ben ik bij het Leger des Heils beland.

Kimberley vertelt verder:
Toen raakte ik mijn studiefinanciering kwijt en dus ook mijn kamer.
En vanuit daar ben ik dakloos geworden.
Toen kon ik gelukkig wel bij vrienden op de bank slapen, maar ik had niet echt een eigen plek.

Serena, 26 jaar, zegt:
Ik ben op mijn veertiende weggelopen van huis.
En na pleegouders te hebben gehad en begeleid kamer wonen, werd ik uiteindelijk 18.
Toen kwamen de problemen eigenlijk, financieel vooral.
En zo ben ik op den duur een 'bankhopper' geworden.

Arie vervolgt:
Het belangrijkste voor mij zijn nu de financiën.
Een baan waar ik betaald krijg en dat ik uiteindelijk op mezelf kan gaan wonen.
Dat ik zelfstandiger word en dat ik wat meer zelfverzekerd word.

Sharon zegt:
Ik wil nu het liefst gewoon een baan in de heftruck of in de logistiek of zo.

Selena vertelt verder:
Het belangrijkste wat ze kunnen doen is, denk ik, een cursus geven op de middelbare scholen over rondkomen.

Kimberley zegt:
We denken hier in Nederland dat iedereen recht heeft op een huis
en dat we genoeg kansen hebben voor iedereen,
maar in de praktijk is dat gewoon niet zo.
Er staan heel veel jongeren op straat die het echt niet verdienen en die echt hulp nodig hebben
en die steun en liefde en motivatie nodig hebben.
En die juist.....
Waar wij echt iets voor moeten doen.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zegt:
Ja, het wordt hoog tijd dat wij de problemen van dak- en thuisloze jongeren nu eens goed gaan aanpakken.
Want er zijn meer dan 10.000 jongeren in Nederland dak- of thuisloos.
Daarom lanceren we een actieprogramma met belangrijke thema's.
We gaan het hebben over preventie, wonen, opleiding werk, schuldhulpverlening en zorg.
Daar zijn we intensief over in gesprek met jongeren, maar ook met gemeenten,
met andere ministerie en met hulpverleners.
Want al onze jongeren verdienen dat.

*de tekst verschijnt*
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
*met de ondertekening van*
Paul Blokhuis