Meer Nederlandse bedrijven voorbereid op Brexit

Steeds meer bedrijven bereiden zich voor op de gevolgen van Brexit. Dat blijkt uit de eerste resultaten van nieuw onderzoek door Kantar Public in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beeld: Neil Cooper

Medio maart zei 32% van de ondernemers zich actief (in grote mate of behoorlijk) aan het voorbereiden te zijn. In de zomer van 2018 was dat nog 18% en in 2017 was maar 9% van de ondernemers aan de slag met voorbereidingen op Brexit. Daarnaast zegt 44% zich een beetje voor te bereiden. In totaal is dus driekwart van de bedrijven in meer of mindere mate bezig met Brexit. Het aantal ondernemers die helemaal niets doen aan voorbereidingen, is fors gedaald van 46 naar 20%.

Gevolgen

De toegenomen voorbereiding hangt samen met groeiende zorgen onder ondernemers over de gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De groep die denkt dat Brexit redelijk grote gevolgen zal hebben voor de Nederlandse economie, is toegenomen naar 65% - tegen 54% in 2018. Daarentegen denkt nog maar 21% dat Brexit niet zulke grote of bijna geen gevolgen zal hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven, terwijl dat in 2018 nog 31% was en in 2017 nog 35%.

Ook verwachten nu meer ondernemers dat Brexit grote gevolgen zal hebben voor hun eigen bedrijf. Zo voorziet 28% redelijk tot zeer grote gevolgen, terwijl dat in 2018 nog 21% was. De meerderheid (77%) ziet vooral negatieve gevolgen van Brexit. Net als in 2017 en 2018 maken bedrijven zich vooral zorgen om extra regelgeving (douaneformaliteiten, controles en inspecties) en invoerheffingen.

Voorbereiden

Bedrijven bereiden zich op verschillende manieren voor: door het nieuws te volgen, uit te zoeken hoe het zit met de douaneregels, invoerheffingen en BTW en door in gesprek te gaan met leveranciers, afnemers en andere schakels in hun keten. Ruim een kwart geeft aan afspraken te maken over levering en prijzen na de Brexit. Een op de vijf maakt afspraken met transporteurs of oriënteert zich op andere markten, producten of leveranciers.

Burgers

Kantar heeft ook onderzoek gedaan naar de beleving van Brexit onder doorsnee burgers in Nederland. Opvallend hier is de sterk toegenomen informatiebehoefte. Waar in 2018 de meeste mensen (92%) nauwelijks behoefte hadden aan informatie over Brexit, heeft nu meer dan een vijfde van de burgers in zeer grote mate (3%) of behoorlijk (18%) behoefte aan informatie over Brexit. Slechts drie op de tien Nederlanders geven aan geen behoefte te hebben aan deze informatie. Vragen die vooral leven, gaan over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk, gevolgen van Brexit voor de Nederlandse economie en voor het reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Nederlanders in het VK

Bij Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, blijft de ongerustheid over de gevolgen van Brexit en de informatiebehoefte hoog. Deze groep maakt zich de meeste zorgen over nieuwe douaneformaliteiten, het recht om er te mogen blijven wonen en werken en een groeiende culturele afstand tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Drie op de tien Nederlanders in het land bereidt zich behoorlijk (21%) of in grote mate (9%) voor op de mogelijke gevolgen van Brexit. Dit was in 2018 nog 22%.

Het volledige onderzoek van Kantar verschijnt binnenkort.