Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

D.G.T.M. (Dick) Heerschop wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 1 juni 2019.

Dick Heerschop is sinds 2013 lid van de korpsleiding en is de Chief Information Officer bij de Nationale Politie. Daarvoor was hij lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en hoofd van de afdeling Keteninformatievoorziening bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde hij diverse advies- en managementfuncties bij een beursgenoteerd automatiseringsbedrijf, onder meer bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en bij de Sociale Verzekeringsbank. Dick Heerschop volgde de lerarenopleiding Wis- en Natuurkunde.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.