Benoeming voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Mevrouw prof. dr. M. (Jet) Bussemaker wordt voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De ministerraad heeft met deze voordracht ingestemd op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.

Mevrouw Bussemaker volgt mevrouw prof. dr. P. (Pauline) Meurs op die sinds 2014 voorzitter is van de RVS. Bussemaker is sinds juli 2018 werkzaam als hoogleraar met de leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit. Daarvoor was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Bussemaker was tevens Kroonlid van de SER.

In het vierde kabinet Balkenende was Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies van Bussemaker waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.  

Bussemaker is opgeleid en gepromoveerd als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.