Minister: fors minder proeven op apen

Het aantal proeven op apen wordt met 40 procent teruggebracht. Dat schrijft minister Van Engelshoven (Wetenschap)  vandaag aan de Tweede Kamer. Eerder drong de minister al aan op een plan om het aantal van dergelijke proeven met dit percentage terug te brengen en een rapport van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) laat nu zien hoe zij dit gaan uitvoeren.

,,Ik ben erg blij dat met mij ook het BPRC concludeert dat een wezenlijke verlaging van het aantal tests op apen mogelijk is. En dat we daarnaast nog meer kunnen inzetten op proefdiervrije innovaties, zoals bijvoorbeeld onderzoek via computersimulaties. Helemaal zonder proeven op apen kunnen we nu nog niet, maar dit is een wezenlijke eerste stap’’, aldus Van Engelshoven.

Om per 2025 te komen tot een reductie van 40 procent apenproeven heeft het BPRC een ambitieplan opgesteld. In dit centrum vinden momenteel gemiddeld 200 tot 250 proeven per jaar plaats. Het BPRC zal dit aantal in de periode van 2020 tot 2025 stapsgewijs terugbrengen, zodat in 2025 het aantal tests gemiddeld 120 – 150 per jaar bedraagt.

Daarnaast is het centrum in 2018 gestart met het verkleinen van de fokkolonie via geboortebeperking. De omvang van de groep apen wordt hiermee geleidelijk verkleind van 1437 naar ongeveer 1000 apen in 2025.

Onderdeel van het plan is dat er uitzonderingen mogelijk zijn op het reduceren van het aantal apenproeven als de volksgezondheid daar om vraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar de bestrijding van levensgevaarlijke infecties en in geval van een pandemie.

Niet alleen het BPRC doet apenproeven. Ook in het Erasmus MC en het Nederlands Herseninstituut (NIN) worden dergelijke tests gedaan. De minister heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vraag of het wenselijk is alle proeven met apen op één locatie te bundelen, maar dit onderzoek concludeert dat dat meer na- dan voordelen oplevert. Wel zullen deze instellingen hun samenwerking gaan intensiveren.