Internetconsultatie aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers

Op internet is het wijzigingsvoorstel  van het Besluit Wfsv in verband met aanpassingen in de premiestelling voor startende werkgevers gepubliceerd.

Doel van deze wijziging is voor startende werkgevers een premie vast te stellen die zo goed mogelijk het ZW en/of WGA-risico van startende werkgevers weerspiegelt, en dit op een juiste manier vast te leggen in de regelgeving.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl   uw reactie op het wijzigingsvoorstel  te geven. De einddatum van de consultatie is  29 april 2019.