Ministeries brengen beleids- en uitvoeringsopties in beeld

Het kabinet laat het komende jaar verschillende beleids- en uitvoeringsopties in beeld brengen. Alle ministeries gaan hier gezamenlijk mee aan de slag. Aanleiding is een breed aangenomen motie Sneller c.s. die het kabinet hier om vraagt.

‘Beleids- en uitvoeringsopties in Beeld’, zoals de exercitie heet, heeft een fundamenteel karakter. Het begint met een verdiepende analyse van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen binnen belangrijke onderwerpen. Deze analyse geeft inzicht in kansen en knelpunten die op ons af komen.

Voor deze kansen en knelpunten worden vervolgens effectieve beleids- en uitvoeringsopties in kaart gebracht. Deze opties zijn nadrukkelijk divers: ze omvatten zowel investeringen en intensiveringen als hervormingen en besparingen, als ook het stoppen van beleid, en bieden verschillende beleids- en uitvoeringsvarianten.

Het uiteindelijke doel is om in de toekomst onderbouwde keuzes mogelijk te maken door inzicht te verschaffen in effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan, zonder oordeel over de wenselijkheid. Dit oordeel is uiteindelijk aan de politiek. Die moet voorbereid zijn op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis, zoals de motie Sneller vraagt.

De onderzoeken gaan in de zomer van start en worden begin volgend jaar afgerond. De onderzoeksrapporten worden vervolgens zonder kabinetsreactie of ambtelijk advies aan de Tweede Kamer aangeboden.