Benoeming directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW

Mr. C.A. (Carsten) Herstel wordt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.

Carsten Herstel is momenteel directeur Sanctietoepassing en Jeugd, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Eerder vervulde hij diverse functies bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen, waaronder regiodirecteur Gevangeniswezen, en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Carsten Herstel studeerde Rechten in Groningen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.