Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Het kabinet heeft vandaag in de Ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid. Acht ministeries (EZK, Defensie, IenW, LNV, JenV, SZW, OCW en VWS) hebben, samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de negen Topsectoren, 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema’s energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “We staan voor omvangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijft onze zorg betaalbaar en toegankelijk en gaan we om met vraagstukken over klimaat, landbouw, zorg en veiligheid? Deze uitdagingen moeten ook leiden tot economische kansen. Door het gezamenlijk vaststellen van 25 missies binnen deze thema’s kunnen onze ondernemers van MKB tot grootbedrijf en kennisinstellingen direct meedenken en hierna aan de slag met de oplossingen.”

In de Kamerbrief die het kabinet vandaag heeft gestuurd, zijn  alle missies terug te vinden.

Sleuteltechnologieën cruciaal voor benutten economische kansen

De uitdagingen en missies liggen door dit besluit voor de komende jaren vast, maar de weg ernaartoe vaak nog niet. Duidelijk is wel dat sleuteltechnologieën zoals fotonica, quantum-, nano- en digitale technologie een belangrijke rol spelen bij het realiseren van meerdere missies.

Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien met zo min mogelijk verspilling. Of lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. En Smart industry met productierobots die ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.

Topsectoren nu aan zet

Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet.