Lintjesregen 2019

Traditiegetrouw worden ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning tijdens de lintjesregen op vrijdag 26 april a.s. Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse maatschappij.

Beeld: Phil Nijhuis

Voor de lintjesregen 2019 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich als adviesorgaan van de Nederlandse regering gebogen over 3246 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties, vanuit de samenleving dus.

18 personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2862 personen worden benoemd tot één van de graden in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. In het Caribisch deel van het Koninkrijk ontvangen 63 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 365 voorstellen (11% van het totaal bij de lintjesregen 2019) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2019

1. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2810 personen. Er zijn 149 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers)

2. Van alle gedecoreerden zijn er 2504 personen (87%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3. Er zijn 1.008 vrouwen gedecoreerd, wat neer komt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1.873 (65%).

4. In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 536 personen. In Zuid-Holland zijn er 522 personen gedecoreerd en in Gelderland 398 personen.

5. Het aantal onderscheidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Dit is deels het resultaat van het werk van een actieve decoratiecommissie met nieuwe leden op Aruba waar er dit jaar 35 mensen worden gedecoreerd (in 2018 waren dat er 8). Verder worden er in Curaçao veertien mensen gedecoreerd, in Bonaire één en in St. Maarten drie. 

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl.

Afbeeldingen in hoge resolutie van Koninklijke onderscheidingen kunt u downloaden via:

www.lintjes.nl/downloads/downloads/afbeeldingen/.

In de bijlage treft u een selectie aan van gedecoreerde personen die publieke bekendheid genieten, dan wel opvallen door de aard van hun verdiensten.