Jan Nooitgedagt voorzitter Commissie Advisering oprichting Invest-NL

Jan Nooitgedagt wordt de voorzitter van de commissie die Wouter Bos, de directeur Invest-NL in opbouw, ondersteunt bij zijn voorbereidende werkzaamheden. Dat maakt minister Hoekstra van Financiën bekend met het instellingsbesluit van de tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL. Nooitgedagt is momenteel onder andere commissaris bij Rabobank en president-commissaris bij PostNL. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als CFO van Aegon en, tot voor kort, als commissaris van BNG.

Nooitgedagt wordt met het instellingsbesluit aangesteld als voorzitter van deze tijdelijke commissie die Wouter Bos, de directeur Invest-NL in opbouw, ondersteunt bij zijn voorbereidende werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de leden van deze commissie uiteindelijk de raad van commissarissen zullen vormen.

De commissie heeft tot taak:

  1. De voortgang van de organisatie van Invest-NL in opbouw te toetsen en de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO daarover te adviseren;
  2. Het ministerie en de directeur Invest-NL in opbouw/beoogd CEO te adviseren over de selectie van de directeuren die onder hem zullen ressorteren;
  3. Voorstellen doen voor de benoeming van overige leden van de commissie;
  4. Het schrijven van een adviesrapportage aan de Minister van Financiën en Minister van Economische Zaken en Klimaat over de vraag of Invest-NL op operationeel vlak gereed is voor oprichting.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in januari de Machtigingswet oprichting Invest-NL aan de Tweede Kamer gestuurd. Afhankelijk van het wetstraject zal Invest-NL na parlementaire goedkeuring van het wetsvoorstel in de loop van 2019 worden opgericht. Tot de goedkeuring door het parlement worden alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen maar geen onomkeerbare stappen gezet.