Minister Schouten bezoekt Japan in aanloop naar G20

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van 10 t/m 12 mei in Japan, waar alle landbouwministers van de G20 in gesprek gaan over de weg naar een duurzame agrofoodsector. Minister Schouten presenteert ook haar LNV-visie op kringlooplandbouw aan haar collega-landbouwministers.

Japan – voorzitter van de G20 – heeft Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie op 28 en 29 juni. De G20 landen beheren samen 60% van de wereldwijde landbouwgrond en dragen voor 80% bij aan de gehele handel in voedsel. Het thema waar Japan voor heeft gekozen is de weg ‘naar een duurzame agrofoodsector’.

Waardering voor voedsel

Minister Schouten zal zich in Japan richten op hoe agrofood value chains (waardeketens, een systeem waarbij elke schakel in keten waarde toevoegt aan een product) bij kunnen dragen aan een inclusieve en duurzame agrofoodsector. Zo moet de waardering voor onze voedselproductie breder worden gezien dan de economische waarde. Ook moet er gekeken worden naar de rol van voedselproductie binnen de samenleving, de natuur en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het verlagen van de benodigde grondstoffen, het hergebruiken van restromen en meer waardering voor onze boeren. Minister Schouten haar visie op kringlooplandbouw kan daarbij een belangrijke rol innemen.

100 jaar landbouwraden

Bij de voorbereiding van de G20 is een belangrijke rol weggelegd voor de landbouwraden. Zij zijn de ondersteuning van Nederlandse bedrijven en ondernemers uit de agrarische sector bij handel in het buitenland. Ook in Japan ondersteunt het LAN Nederlandse ondernemers. In 2017 bedroeg de totale export (niet alleen landbouw) van Nederland naar Japan 34 miljard euro.

De landbouwraden en hun teams werken op 53 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit ruim 70 landen. Dit jaar bestaat het landbouwattachénetwerk (LAN) 100 jaar.