Aanscherping voorschriften emissies grote installaties

Vandaag is het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer gepubliceerd. Daarin worden de voorschriften voor de belangrijke emissies aangescherpt, in lijn met Europese regelgeving, die grootschalige energieopwekking en afvalverbranding in energiecentrales in de hele EU milieuvriendelijker maakt.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Schone lucht is belangrijk voor ons allemaal; het gaat er uiteindelijk om dat we minder vervuiling inademen. Ik ben blij dat de strengere eisen aan grote installaties bij bijvoorbeeld raffinaderijen en energiecentrales, nu verankerd zijn in wetgeving. Europese regels zijn hier cruciaal, want luchtvervuiling komt voor een belangrijk deel van over de grens.”