Paul Blokhuis stelt jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar voor gezonder Caribisch Nederland

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op Sint-Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Doel van dit akkoord is een gezonder Caribisch Nederland, met meer aandacht voor preventie en het belang van een gezonde levensstijl. Het akkoord gaat over vijf thema’s: overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sport en bewegen, seksuele gezondheid en betere organisatiestructuur op sport en preventie. Blokhuis ondertekent deze week ook met Bonaire het akkoord. Voor het Caribisch Sport- en Preventieakkoord is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Voor Saba maken de afspraken over preventie en sport deel uit van de brede Saba package deal. Deze deal sluit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook namens de andere ministeries.

Blokhuis ondertekent Caribisch Sport- en Preventieakkoord
©Ministerie van VWS

Belang van lokale context

Blokhuis: “Overal in het Koninkrijk willen we het mensen makkelijker maken om de gezonde keuze te maken. Maar het is wel belangrijk dat we kijken naar de lokale omstandigheden. Wat is hier nodig. Zo is roken hier minder een probleem, maar overgewicht des te meer. De helft van Caribisch Nederlanders beweegt onvoldoende, onder kinderen is dit probleem nog groter. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen op de eilanden. En de oplossing zit soms in hele kleine dingen, zoals goede verlichting op een sportveld zodat iedereen ook in de avond kan sporten. Maar bijvoorbeeld ook een overkapping tegen de zon. Het akkoord levert echt wat hier werkt en mogelijk is.”

Focus op jeugd

Ook in het akkoord voor de Cariben is er veel aandacht voor de jeugd. Met lesprogramma’s op middelbare scholen over alcohol, tabak en drugs, aanbod van gezonde maaltijden op scholen en rookvrije sportverengingen krijgen ook kinderen in Caribisch Nederland een gezonde start. Daarbij maken we gebruik van initiatieven waar we in Nederland veel succes mee hebben zoals met JOGG en de Gezonde School. Net als in Nederland komt de vergoeding voor een leefstijlcoach en stoppen met roken zorg in het basispakket.

Seksuele gezondheid

Anders dan het Nationaal Preventieakkoord, richt het Caribisch Sport- en Preventieakkoord zich ook op seksuele gezondheid. Het aantal abortussen op Caribisch Nederland is erg hoog en seksueel overdraagbare aandoeningen als chlamydia en gonorroe komen helaas veel voor. Doel van het akkoord is dan ook een daling van het aantal abortussen en stijging van het gebruik van anticonceptie. Gekeken wordt naar betere, professionele seksuele voorlichting op scholen, ondersteuning van vrouwen bij onbedoelde zwangerschappen en het gratis verstrekken van condooms.