Benoeming directeur-generaal Politieke Zaken bij Buitenlandse Zaken

Drs. M.E.C. (Thijs) van der Plas wordt directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat zomer 2019 in.

Thijs van der Plas is op dit moment directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij vrijgesteld plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking en directeur Integratie Europa, eveneens bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van der Plas heeft in dienst van Buitenlandse Zaken ook diverse functies vervuld op de Nederlandse ambassades in Ankara en Sofia en bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie.

Thijs van der Plas studeerde Civiel Recht en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.