Saldibalans in jaarrekening aangepast

De Belastingdienst levert informatie aan drie ministeries die toeslagen verstrekken (BZK, VWS en SZW). Hierbij is eerder onjuiste informatie doorgegeven. Het gaat om de gegevens over de stand van de openstaande voorschotten voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Bij controle hierna door de Auditdienst Rijk is niet geconstateerd dat deze informatie niet klopte. Daardoor zijn de openstaande voorschotten voor deze toeslagen in de saldibalans in de jaarrekeningen van de ministeries in totaal voor € 1,2 miljard te laag verantwoord.

Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën betreuren de fout en stellen alles in het werk om snel en zorgvuldig de vereiste correcties in de cijfers door te voeren. De onjuiste gegevens hebben alleen boekhoudkundige betekenis. Er is geen effect op de rechtmatigheid van de uitgaven en er zijn ook geen consequenties voor de ontvangers van toeslagen. Ook de bedragen van de uitgaven in de jaarrekening en het EMU-overschot over 2018 blijven hetzelfde.

De saldibalans maakt deel uit van de jaarrekening. Hierin staat onder meer welke bedragen aan verstrekte voorschotten nog openstaan en nog niet definitief zijn toegekend aan de ontvangers van toeslagen. De fout zit in de saldibalansen van de drie ministeries en in het Financieel Jaarverslag Rijk. Die zullen worden aangepast.

De Belastingdienst ontdekte de fout zelf waardoor deze nu kan worden gemeld en gecorrigeerd. In samenspraak met de Auditdienst Rijk neemt de Belastingdienst maatregelen om te voorkomen dat deze fout zich in de toekomst opnieuw kan voordoen. Zo worden de handmatige verwerkingen die nu nog plaatsvinden bij het opstellen van de rapportage rond de stand van openstaande voorschotten zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt de interne controle aangescherpt, onder meer door striktere toepassing van het vierogenprincipe. Ook zal meer systematisch onderzoek naar de plausibiliteit van de voorschotcijfers in de saldibalans worden ingeregeld.