Startups aan de slag voor ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijdens de kick-off van het Startup in Residence programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft staatssecretaris Raymond Knops de vijf winnende startups bekend gemaakt die op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De vijf startups zijn door een jury geselecteerd uit 90 inschrijvingen.

Het Startup in Residence programma is in het leven geroepen om de samenwerking tussen overheden en startups mogelijk te maken. Binnen dit programma worden concrete maatschappelijke vraagstukken uitgezet bij startups. De vijf winnende startups gaan vijf maanden voor én met het ministerie werken aan de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Het programma start met een training van drie weken, de startups ontvangen een geldbedrag om hun oplossing te ontwikkelen en krijgen een werkplek en begeleiding aangeboden.

Staatssecretaris Raymond Knops: “De wereld verandert snel en dit geldt ook voor maatschappelijke vraagstukken. Door technologie kan de oplossing voor een probleem al snel verouderd zijn.  Dit vraagt van de overheid aanpassingsvermogen en een andere manier van werken. Daarvoor moeten we durven te experimenteren en te leren van innovatieve werkwijzen van onder meer startups. Ik zie uit naar de dynamiek in de komende maanden en natuurlijk naar de resultaten”. 

De vijf vraagstukken en geselecteerde startups zijn:

  1. Digitale inclusie: Startup Agents of Change gaat aan de slag om een innovatieve oplossing te ontwikkelen om digitaal laaggeletterden beter in kaart te brengen en te bereiken.
  2. Aardgasvrije woningen: Startup De Energiebespaarders – Building blocks werkt aan een innovatieve oplossing ontwikkelingen om huiseigenaren te verleiden hun huis aardgasvrij te maken.
  3. Gebruik pachtgronden: Startup Geronimo AI werkt aan een innovatieve oplossing om de fraude van pachtgronden te beheersen en te voorkomen.
  4. Spoedzoekers op de woningmarkt: Startup WoodysHousing gaat groepen te die op korte termijn huisvesting nodig hebben in kaart brengen en werken aan een slimme oplossing om deze te huisvesten.
  5. MijnOverheid: Startup Mindermoeilijk.nl gaat berichten van de overheid aan burgers begrijpelijker maken. 

Samenwerking Startup in Residence 2020

Tijdens de kick-off werd ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Door samen te werken bij de uitvoering van het Startup in Residence programma willen de partijen expertise delen en de schaalvoordelen van samenwerking benutten.