Kwaliteitsagenda’s: alle mbo-scholen klaar voor volgende stap

Alle mbo-scholen werken de komende jaren verder aan het verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs. In kwaliteitsagenda’s hebben zij samen met scholen en bedrijven in de regio hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. Een onafhankelijke commissie adviseert minister Van Engelshoven van OCW nu om deze agenda’s goed te keuren en de hiervoor gereserveerde kwaliteitsgelden beschikbaar te stellen.

De kwaliteitsagenda ‘s vloeien voort uit het Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef dat de MBO Raad (namens de mbo-scholen) en minister Van Engelshoven  vorig jaar februari sloten. In dit akkoord is afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor goede plannen stelt het ministerie van OCW in totaal een bedrag van 1,6 miljard euro ter beschikking voor een periode van vier jaar.

Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Michiel Scheffer, heeft de afgelopen maanden de agenda’s beoordeeld. De commissie heeft alle scholen bezocht en de plannen intensief doorgesproken. Alle plannen van de commissie hebben inmiddels een positieve beoordeling gekregen. Op maandag 27 mei bood de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aan tijdens een werkbezoek aan het Summa College.

Eigen keuzes

Commissievoorzitter Michiel Scheffer is blij met het resultaat: ‘Er liggen 61 ambitieuze kwaliteitsagenda’s waarin je ook duidelijk het stempel van de regio terugziet. De ene regio heeft te maken met krimp, de andere met groei. In de ene regio neemt innovatie in de maakindustrie een grote vlucht, in de andere regio groeit de behoefte aan personeel in de zorg enorm. Dat vergt echt andere prioriteiten van scholen en zij hebben hier op maat plannen voor gemaakt’.

Ook minister Van Engelshoven is tevreden: ‘Het is belangrijk dat scholen de ruimte krijgen en gebruiken om zelf keuzes te maken. De hebben ze ook gedaan. In de plannen is natuurlijk ook aandacht voor een aantal gemeenschappelijke thema’s zoals gelijke kansen en kwetsbare jongeren. Maar scholen hebben nadrukkelijk ook ambities geformuleerd op eigen, regionale thema’s.  Ik ben trots op het mbo en heb het vertrouwen dat met deze ambitieuze plannen het beroepsonderwijs nog beter wordt.’

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘De scholen hebben intensief samengewerkt met onder meer het bedrijfsleven in de regio om tot deze plannen te komen. En dat is vanwege de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt natuurlijk pure winst. Niet alleen voor het bedrijfsleven en de regio, maar ook voor de studenten. Ik ben ervan overtuigd dat zij hiervan de komende jaren gaan profiteren. Ze worden nog beter voorbereid op hun beroep, maar ook op succesvol bijdragen aan onze samenleving en op een leven lang ontwikkelen. Het Nederlandse mbo is al goed en  zal met het realiseren van deze ambities alleen nog maar beter worden.’

Kwaliteitsafspraken

Voor de kwaliteitsafspraken mbo stelt het ministerie van Onderwijs in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar (2019-2023). Een kwart van dit geld is resultaatafhankelijk: scholen die hun afspraken nakomen kunnen op dit extra geld rekenen. In 2021 volgt een midterm review en in 2023 een eindbeoordeling. De plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie