Ministerie van SZW maakt afspraken met VNG over transparant ramingsproces

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met de VNG overeenstemming bereikt over meer transparantie bij het ramen van het bijstandsbudget voor gemeenten.

De afspraken volgen op de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uit 2018, welke hiermee zijn ingevuld. Hierbij wordt voorzien in meer inzicht voor de VNG in de raming van het bijstandsbudget en een toetsende rol voor het Centraal Planbureau.