Staatssteungoedkeuring Europese Commissie voorgenomen oprichting Invest-NL

De Europese Commissie heeft vandaag onder de Europese staatssteunregels goedkeuring verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. De Europese Commissie heeft dit bekendgemaakt op haar website. Link naar de bekendmaking is hier te vinden.

De Machtigingswet oprichting Invest-NL is op 21 mei jl. met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en ligt ter behandeling in de Eerste Kamer (EK, 35 123). Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met de machtigingswet beoogde activiteiten uit te voeren. De Staat zal 100% van de aandelen in Invest-NL houden en eigen vermogen verschaffen ter waarde van € 1,7 mld. in verschillende tranches.

Met dit eigen vermogen zal Invest-NL zich richten op twee doelen: Het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij grote maatschappelijke transities (zoals onder andere op het gebied van energie en verduurzaming); en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan het mkb en doorgroeiende bedrijven. Bovendien zal zij Nederlandse deelname in Europese investeringen zoals InvestEU faciliteren.