Benoeming burgemeester Leeuwarden

De heer mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma wordt de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 26 augustus 2019.

Sybrand Buma.

De heer Van Haersma Buma (53 jaar) is lid van het CDA. Hij was tot 29 mei 2019 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie en politiek leider van het CDA.                             

De heer Van Haersma Buma volgt de heer drs. F.J.M. (Ferd) Crone (PvdA) op.

Beneaming boargemaster Ljouwert

De hear mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma wurdt de nije boargemaster fan Ljouwert. De ministerrie hat op útstel fan minister Ollongren fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes besletten him foar te dragen foar beneaming. 
De beneaming giet yn op 26 augustus 2019.

De hear Van Haersma Buma (53 jier) is lid fan it CDA. Hy wie oant 29 maaie 2019 lid fan de Twadde Keamer fan de Steaten-Generaal, foarsitter fan de CDA-Twadde Keamerfraksje en polityk lieder fan it CDA.                             

De hear Van Haersma Buma folget de hear drs. F.J.M. (Ferd) Crone (PvdA) op.