Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom starten ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne tegen ouderenmishandeling mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Minister Hugo de Jonge (VWS): “Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.”

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

Aanpak financieel misbruik

Het kabinet en de Nederlandse Vereniging van Banken, notarissen, Mentorschap NL, gemeenten en ouderenbonden hebben eerder afgesproken financieel misbruik van ouderen samen aan te pakken. Om te zien hoe dat onder andere in de praktijk gaat, bezoekt minister De Jonge woensdag 12 juni een webwijstraining ‘Veilig online bankieren’ voor ouderen bij de SNS in Leiden.

Banken helpen hun oudere klanten om hun bankzaken veilig te regelen. Ze wijzen hen bijvoorbeeld op de mogelijkheden een paslimiet in te stellen en eventueel een derde persoon te machtigen. Door een ontwikkelde E-learning herkennen bankmedewerkers signalen van financieel misbruik. Daarbij zijn banken ver met de ontwikkeling van een kader hoe te handelen bij financieel misbruik.

Zaterdag 15 juni vindt de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling plaats om het onderwerp wereldwijd onder de aandacht te brengen. Ook in Nederland vinden deze week diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, te signaleren en tegen te gaan.

Het campagnemateriaal van de campagne ‘Ouderenmishandeling' is te vinden op: www.campagnetoolkits.nl/

Video campagne tegen ouderenmishandeling: Kapper

(Een kapster:)

Zo, die wilde haren van u, die blijven ook maar doorgroeien, hè?

(BIJ ZICHZELF): O, nee. Alweer.
Koffie?
-Ja, graag.
KAPSTER (BIJ ZICHZELF): Dat is geen ongelukje.
Die zoon.
Sinds hij weer thuis woont... Ik moet het haar vragen.
Maar hoe?
VOICE-OVER: Kijk hoe jij het gesprek aan kunt gaan.
Doe iets met je zorgen.
Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.)

Video campagne tegen ouderenmishandeling: Klaverjas

(Een vrouw met winkeltassen:)

Hai, mam!
VROUW (BIJ ZICHZELF): Ah, de dochter van Ans.
Is ze nou weer wezen shoppen met de bankpas van moeders?
En die heeft niks door.
Zeg maar 'dag, allemaal'.
VROUW (BIJ ZICHZELF): Nee, zeg maar 'dag tegen je spaargeld'.
Dit klopt toch niet?
VOICE-OVER: Kijk op welke signalen van financieel misbruik jij nog meer kunt letten. Doe iets met je zorgen.
Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.)