Uitbreiding integriteitsregels voor rechters en officieren van justitie

Sommige rechters en officieren van justitie hebben inzage in financieel gevoelige informatie vanwege de rechtszaken waarbij ze betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die van invloed kan zijn op aandelenkoersen. Het kabinet stelt een wijziging voor van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren om de financiële integriteit van rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie) nog beter te waarborgen. Over deze wijziging start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een internetconsultatie van 12 juni t/m 23 juli.

Beeld: Diewertje Koomen

Voor rechterlijke ambtenaren die door hun werk beschikken over kennis van mogelijk financieel gevoelige informatie geldt met deze wijziging een plicht tot het melden van bezit van en handelen in bepaalde financiële belangen. Er komt dus geen algemene meldplicht, maar uitsluitend een meldplicht voor specifiek aangewezen (groepen van) rechters en officieren van justitie. Verder kan hen worden verboden om bepaalde financiële belangen te hebben. De meldplicht en verboden strekken zich ook uit tot naasten van deze rechterlijke ambtenaren. Een en ander wordt in de praktijk ook wel de insidersregeling genoemd.

Achtergrond wijziging integriteitsregels

De insidersregeling bestaat al voor rijksambtenaren, politieambtenaren en militaire ambtenaren. De regeling wordt met de voorgestelde wijziging van het besluit doorgetrokken naar de rechterlijke ambtenaren.