Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming voor  het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De ingangsdatum is de dag waarop het Koninklijk Besluit wordt ondertekend, tenzij hieronder anders vermeld.

Het betreft:

  • mw. mr. K.A.M. Lasten (als lid per 1 september 2019);
  • dhr. prof. mr. B.J. van Ettekoven (als plv. lid); 
  • dhr. mr. dr. E.J. Daalder (als plv. lid).

Daarnaast is besloten tot een voordracht voor benoeming in de Raad voor de rechtshandhaving:

  • Dhr. mr. L.M. Virginia (als lid).