Reactie minister-president Rutte op de persconferentie van het Joint Investigation Team

"Allereerst wil ik mijn enorme respect uitspreken voor het onderzoeksteam. Voor het enorme werk dat zij verrichten, nu al jaren, om de waarheid boven tafel te krijgen. Ik snap dat het vandaag, we realiseren dat ons allemaal, een heel zware dag is voor de nabestaanden. Maar ook een belangrijke dag, omdat er weer een belangrijke stap wordt gezet in het proces dat nu al vijf jaar duurt om, stap voor stap, de waarheid boven tafel te krijgen en om berechting mogelijk te maken."