Benoeming lid raad van bestuur UWV

Mevrouw N. (Nathalie) van Berkel treedt per 1 september 2019 toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. Mevrouw Van Berkel volgt José Lazeroms op, die per 1 september consultant wordt bij ABDTOPConsult, onderdeel van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Momenteel is Van Berkel stedelijk directeur Bedrijfsvoering en plaatsvervangend algemeen directeur bij de gemeente Amsterdam. Eerder vervulde zij diverse functies bij de gemeente Rotterdam en Amsterdam, met name op het gebied van organisatieontwikkeling. 

Van Berkel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.