Stevige gezamenlijke aanpak criminele motorbendes

De Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018 laat een stevige gezamenlijke inzet zien in de aanpak van criminele motorbendes. Dankzij de intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee laten outlaw motorcycle gangs (OMG’s) zich minder in de openbare ruimte zien. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe bendes die minder onder de radar blijven. Deze ontwikkelingen hebben de aandacht van de samenwerkende partners.

Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage OMG’s 2018 die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Voortgangsrapportage maakt inzichtelijk welke effecten de gezamenlijke aanpak van de overheid heeft en wat de resultaten zijn van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van motorbendes.

In 2018 zijn enkele OMG’s civielrechtelijk verboden en is gebleken dat deze verboden clubs aanzienlijk minder nadrukkelijk aanwezig zijn in de openbare ruimte. Tegelijkertijd blijkt uit de rapportage dat de problematiek met motorbendes nog niet volledig is oplost.  Criminele motorbendes raken meer versnipperd, er is nog een kleine stijging te zien in het aantal leden van OMG’s, en de financiële stromen rondom deze motorbendes en OMG-leden zijn nog lastig inzichtelijk te maken. Daarom gaat de intensieve gezamenlijke aanpak van overheidspartijen om criminele motorbendes te bestrijden onverminderd door.

De samenwerkende overheidspartners pleiten verder voor een snelle invoering van bestuurlijke verboden van ondermijnende organisaties, zoals criminele motorbendes. Dat een aantal criminele motorbendes nu civielrechtelijk verboden is, maakt een bestuurlijk verbod niet minder belangrijk. Het is van belang om een verbod onmiddellijk bij het ingaan ervan strafrechtelijk te kunnen handhaven en elke vorm van voortzetting tegen te kunnen gaan.

In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een bestuurlijk verbod op criminele motorbendes komt. Op dit moment ligt in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van lid Kuiken (PvdA) hiertoe. De initiatiefwet heeft de warme belangstelling van minister Dekker voor Rechtsbescherming die verantwoordelijk is voor de wetgeving die toeziet op civielrechtelijke en bestuursrechtelijke organisatieverboden.

Lees voor meer informatie hieronder in de bijlage de Voortgangsrapportage OMG’s 2018 en het persbericht van de gezamenlijke partners.