Benoeming burgemeester Groningen

De heer K.F. Schuiling (Koen) wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 30 september 2019.

Koen Schuiling.

De heer Schuiling (60 jaar) is lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Den Helder. 

Momenteel is de heer P.E.J. den Oudsten (PvdA) waarnemend burgemeester van Groningen. 

De gemeente Groningen is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.