Benoemingen Raad voor het openbaar bestuur

De heer prof. dr. C.F. van den Berg, mevrouw dr. E.M. Branderhorst en de heer drs. P.J. Verheij RA worden benoemd als lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten. De benoemingen zijn voor vier jaar en gaan in per 1 juli 2019. 

De profielen van de nieuwe leden komen overeen met de expertise en ervaring van de teruggetreden leden. Het gaat om een sociale wetenschapper, een actieve politieke bestuurder en een specialist op het terrein van financiële verhoudingen. Met deze benoeming behoudt de Rob een goede verdeling tussen wetenschappelijke kennis en politiek-bestuurlijke ervaring vanuit zowel decentrale overheden als de rijksoverheid. 

Binnen de Rob waren drie vacatures ontstaan als gevolg van de beëindiging van de benoemingstermijnen van mevrouw prof. dr. S.L. de Lange per 1 april 2019 en de heer prof. dr. M.A. Allers per 1 juli 2019 en het op eigen verzoek terugtreden van de heer dr. M. Schoenmaker. De Rob heeft ervoor gekozen om in één keer drie nieuwe leden te benoemen en zo per 1 juli 2019 weer op volle sterkte te zijn.